นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 27 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:10 - 10:00 ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 ประธานเปิดในพิธีเปิดการจัดงานเนื่องใน "วัน อปพร." พร้อมมอบรางวัลแก่ศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่นประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา