นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 27 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:10 - 10:00 ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 10:30 - 00:00 ประธานเปิดในพิธีเปิดการจัดงานเนื่องใน "วัน อปพร." พร้อมมอบรางวัลแก่ศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่นประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา
4 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมปรึกษาหารือโครงการนำคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดิริ ประจำปี 2562 ณ จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา