นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 14:30 - 00:00 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดคงคาภิมุข ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา