นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 14:30 - 00:00 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดคงคาภิมุข ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา