นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรม ปาล์มแกลเลอเรีย รีสอร์ท ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า
2 13:09 - 00:00 ประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีพังงา
รายละเอียด : -*
สถานที่ : หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000