นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:00 - 00:00 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา