นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตรหลักประจำ "รุ่นที่ 1/62 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา