นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ"
รายละเอียด : รุ่น 1/61 "เป้นเบ้า เป็นแม่พิพม์"
สถานที่ : ณ อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปาริฉัตร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณาการขอใช้สนามศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา