นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration :IOM)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดพังงา