นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมและติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบ NISPA
รายละเอียด : --
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ห้องประชุม 1 ชั้น 3
2 11:00 - 00:00 ร่วมหารือในประเด็นเกี่ยวกับผู้โยกย้ายถิ่นในจังหวัดพังงา.
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดพังงา