นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 6 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายผู้ต้องราชทัณฑ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : เรือนจำจังหวัดพังงาแห่งเดิม
2 15:30 - 00:00 ประธานในพิธีปิดพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร