นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 กิจกรรมการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา