นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานเปิดการสัมมนาการพัฒนาพื้นที่พิบัติภัยสึนามิในตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา