นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 09:00 ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพังงา ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารศาลาเขาช้าง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 10:30 - 00:00 ประธานมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา