นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 -
รายละเอียด : ปฏิบัติราชการปกติ
สถานที่ : -