นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานในกิจกรรม Kick Off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนวัดปัจจันตคาม ม. 1 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานในการประชุมหารือการปลูกต้นไม้บน "ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ตามโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา