นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 16:30 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง ลเตเดียม) ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์