นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 16:30 - 00:00 ประธานพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง และให้เกียรติวิงและเดิน ระยะทาง 3.5 กิโลเมตรของกิจกรรมวิ่ง ตะโกลารัน ณ เมืองเก่าตะกั่วป่า 2019
รายละเอียด : -
สถานที่ : จุดเริ่มต้นและสิ้นสุด บริเวณการจัดงานกิจกรรม ทุ่งโพธิ์ ต.ตะกั่วป่า (ตลาดเก่า) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา