นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 17:00 - 00:00 ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมระหว่างถือศีลอดเดือนรอมฎอนในจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดเกาะปันหยี ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา