นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมวางแผนเตรียมการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาร สืบสารทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ขอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพื่อนำไปออกอากาศในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
4 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา