นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา