นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ร่วมต้อนรับคณะอัญเชิญสังฆทานและสิ่งของพระราชทานถวานพระภิกษุในจังหวัดพังงา (พลตรีกัลสรรค์ จันทรเสน พร้อมคณะ เป็นผู้อัญเชิญฯ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดโฆสิตาราม ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมทานตะวัน ตำราวจภูธรจังหวัดพังงา