นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 ประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 12:30 - 00:00 ร่วมต้อนรับคณะอัญเชิญสังฆทานและสิ่งของพระราชทานถวายพระภิกษุในจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดบ้านบกปุย ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา