นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดปาโมกข์ ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา
2 12:30 - 00:00 ร่วมต้อนรับคณะอัญเชิญสังฆทานและสิ่งของพระราชทานถวายพระภิกษุในจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดนิคมสามัคคี ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา