นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:45 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ครั้งที่ 1
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กทม.