นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนบ้านบางครั่ง ม.3 บ้านบางวัน ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
2 10:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา