นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:15 - 00:00 ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 17:30 - 00:00 ประธานออกเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมระหว่างถือศีลอดเดือนรอมฏอนในจังหวัดพังงา
รายละเอียด : *
สถานที่ : ณ มัสยิดบ้านคลองใส ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา