นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา เพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าแปลงเรียนรู้ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ การจัดคอนเสิร์ต พี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 5 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา