นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ประธานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 09:39 - 00:00 ประธานพิธีสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณศาลหลักเมืองพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 19:00 - 00:00 ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา