นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 06:30 - 00:00 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 09:10 - 00:00 พิธีสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณศาล หลักเมือง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 18:00 - 00:00 ี้ร่วมพิธีบวงสรวง ศาลหลักเมือง ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณศาลหลักเมืองพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
4 18:30 - 00:00 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 จังหวัดพังงา - วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
5 20:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณศาลหลักเมืองพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา