นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 พิธีสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2562
รายละเอียด : ชุดสีขาว
สถานที่ : บริเวณศาลหลักเมือง
2 18:00 - 00:00 พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ประจำปี 2562
รายละเอียด : ชุดสีขาว
สถานที่ : บริเวณศาลหลักเมือง