นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:15 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2562
รายละเอียด : -การแต่งกาย : ชุดปกติขาว สวมหมวก
สถานที่ : บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่3 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา