นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 09:30 - 00:00 พบปะและร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
3 10:30 - 00:00 พบปะและร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลาเขาช้าง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
4 11:30 - 00:00 พบปะและร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา