นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนบ้านเกาะไม้ไผ่ หมู่่ที่ 3 บ้านเกาะไม้ไผ่ ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา