นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา