นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 09:00 ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา ( กรอ.) ครั้งที่ 3/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 11:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเอราวัณ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
4 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
5 18:15 - 00:00 ประธานเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา