นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุม ก.ท.จ.พังงา ครั้งที่ 5/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้อประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องใหญ่)
3 14:30 - 00:00 ประธานการประชุมโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 8
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา
4 15:30 - 00:00 ประธานตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนและพื้นที่ภายในบริเวณศูนย์ราชการ ,
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
5 18:00 - 00:00 ร่วมเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา