นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา ครั้งที่5/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมใหญ่)
2 13:30 - 00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รุ่นที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประชุม ก.ท.จ.พังงา ครั้งที่5/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมใหญ่)
4 17:30 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมหรสพสมโภชและชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมศูนย์ราชการ