นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานการจัดงานประกวดมิสแกรนด์พังงาและมิสแกรนด์พังงาขอเข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา