นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานตรวจการจ้างโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองเหีย ม.1 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ท่าเทียบเรือคลองเหีย ม.1 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา