นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยี่ยวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคณะอนุกรรมการพิจารณากลีั่นกรองการจ่ายเงินเยี่ยวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสัญจร ปี 62
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมรามาดา รีสอร์ท บาย วินด์แฮม เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา