นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 06:00 - 00:00 ลงทะเบียนร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
2 09:30 - 00:00 ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียด : -
สถานที่ : พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมราชวัง
3 14:00 - 00:00 ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียด : -
สถานที่ : พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมราชวัง