นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ชั้น 3