นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญ ตักบาตร
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง
2 08:30 - 00:00 รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(สรงพระมุรธาภิเษก,ทรงรับน้ำอภิเษก,เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล,ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก,ถวายบังคมพระบรมอัฐและพระอัฐสดับปกรณ์)
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา