นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา