นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:40 - 00:00 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา