นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 16:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสัการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศนืรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (หน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา)