นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 15:40 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณฺ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศน์ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562