นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 16:10 - 00:00 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 (หน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา)
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 ด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา