นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 17:00 - 00:00 ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังง จ.พังงา