นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:00 - 00:00 ประธานในการประชุมโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 8 (การแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ รุ่นอายุ 60,65,70 ปี )
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
2 14:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนครั้งที่ 5 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา