นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานตรวจคลังเก็บวัตถุระเบิด(การตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาตซื้อ มีใช้ และย้ายวัตถุระเบิด)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ คลังเก็บวัตถุระเบิด หมู่ที่ 9 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 14:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการการจัดคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนครั้งที่ 5 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา